Technetkringen kunnen gebruik maken van de kennis van andere organiserende Kringen. Op verzoek wordt het draaiboek van Techniek Tastbaar gedeeld.

De opzet van het evenement ligt vast maar in de uitvoering kan de organisatie een eigen invulling geven. Communicatie en promotie moet in lijn zijn met de andere Techniek Tastbaar evenementen. De uitvoering hiervan moet  in samenspraak met de projectleider John van Mierlo worden gedaan.

De projectgroep die Techniek Tastbaar gaat organiseren moet bestaan uit ongeveer 8 personen, zowel uit het bedrijfsleven als uit het onderwijs. John van Mierlo is eventueel als projectleider beschikbaar om het projectteam te begeleiden bij de organisatie.