De basisscholen en VO scholen uit de regio waar het evenement wordt gehouden worden geïnformeerd over het evenement. De organisatie verzoekt om de informatie door te sturen naar de ouders van de leerlingen uit de groepen 7 en 8 van het Basisonderwijs en de leerlingen van het VO.

Enkele weken voor het evenement zullen studenten bij u op school komen om posters en flyers af te geven die aan de leerlingen meegegeven kunnen worden.

Wij nodigen ook de leerkrachten, mentoren en decanen van harte uit op het evenement. Ook zij krijgen een actueel beeld van de mogelijkheden voor de leerlingen bij technische bedrijven in de regio.

Scholen kunnen het evenement gebruiken om extra aandacht aan techniek te besteden. De organisatie van Techniek Tastbaar kan  meehelpen om dit uit te werken.