Door de corona maatregelen zijn er in 2020 vaak evenementen afgelast of verplaatst.
Voor 2021 verwachten we de volgende edities. De exate datum is nog niet bekend.

Oktober 2021: RSG Tromp Meesters Vakcollege, Steenwijk

Voor de volgende editie is er helemaal nog geen datum bekend.

Nordwin College, Leeuwarden
Stellingwerfcollege, Oosterwolde
Keicollege, Heerenveen
OSG Singelland VHS, Drachten