In 2021 verwachten we weer een editie van Techniek Tastbaar in Oosterwolde.

Locatie is het Stellingwerfcollege.