In 2021 verwachten we weer een editie van techniek tastbaar in Heerenveen

Locatie is het Keicollege.